logo EU

Sidro Consulting s.r.o. ve spolupráci s RC Majka za podpory Operačního programu „Zaměstnanost“ zahajuje vzdělávací projekt EU „Příležitost klepe na dveře“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003051

  • Pomocí psychodiagnostiky zjisti své přednosti pro výběr zaměstnání
  • Získej jistotu při výběrovém řízení
  • Nastartuj kariérový růst

Jakých témat se výukový cyklus a jeho motivační kurzy dotknou?

  • Trh práce a politika zaměstnanosti, vstup na trh práce
  • Pracovní psychodiagnostika (pomocí psychodiagnostických metod vám doporučíme jaká je pro Vás vhodná profese, Váš kariérový a vzdělávací rozvoj)
  • Poskytneme odborné poradenství a přípravu na výběrové řízení do firem

Jak dlouho vzdělávací cyklus trvá?

Vzdělávací cyklus K2  „Příležitost klepe na dveře“ pro ženy s dětmi do 15 let trvá 3 měsíce. Setkání budou vždy ve středu a je pro účastnice ZDARMA. Níže v textu najdete přesný rozpis lekcí a témat.

Pro zájemkyně, (které předem nahlásí potřebu zajistit hlídání dítěte) bude zajištěna chůva po dobu trvání kurzu.

Začínáme již 13.9.2017 v prostorách centra MAJKA, Hybešova 14, Brno

Pro přihlášení využijte formulář níže na této stránce. Následně bude potřeba zaslat svůj životopis na e-mail: anebo jej přinést osobně do prodejny Majka v přízemí budovy Centra Majka na Hybešove 14 v Brně.

Naše nové cíle pro rok 2017

posílení konkurenceschopnosti žen na trhu práce - motivace žen
pro harmonický rozvoj rodinného a pracovního života

Milé maminky, podle dlouhodobých statistik je nezaměstnanost žen v ČR vyšší než nezaměstnanost mužů, téměř ve všech věkových kategoriích. Jednou ze skupin nejvíce ohroženou nezaměstnaností jsou ženy-matky, které se navracejí z rodičovské dovolené a mají problém se získáním pracovního místa. Po delší dobu byly odloučeny z pracovních náležitostí a při návratu zpět na svou pozici nejsou často na takové úrovni, jako byly před nástupem na rodičovskou dovolenou. Proto reálně hrozí ztráta zaměstnání nebo přeřazení na jinou práci. Zaměstnatelnost žen s dětmi mladšími 15 let věku neulehčuje ani fakt, že často požadují/vyhledávají pracovní místa s možností zvláštní úpravy pracovního režimu. Vzhledem k této skutečnosti a bohužel také z předpokladu ze strany zaměstnavatele o časté absenci těchto pracovnic z důvodu péče o dítě, odmítají tuto specifickou skupinu zaměstnávat. Tato skutečnost ženy na trhu práce znevýhodňuje a jejich pracovní uplatnění se komplikuje. U zaměstnankyň matek-samoživitelek je riziko nezaměstnanosti/ztráty zaměstnání o to větší. Pro ženy-matky je proto především nutné zajistit harmonizaci pracovního a rodinného života.

Rodinné centrum MAJKA své vize pro rok 2017 rozšířilo právě o pomoc ženám s dětmi do 15 k rozvoji vedoucímu k jejich posílení sebedůvěry pro hledání zaměstnání.

Z tohoto důvodu jsme vstoupili do vzdělávacího projektu EU realizovaného společností Sidro Consulting s.r.o. za podpory Operačního programu „Zaměstnanost“, vzdělávacíhpo projektu EU „Příležitost klepe na dveře“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003051

Rezervace:

Rezervace do cyklu KA2:

 

Časový harmonogram vzdělávacích aktivit / rok 2017:

KURZY

skupina A     9:00 - 13:00

skupina B     13:00 - 17:00

KA2 Trh práce a politiky zaměstnanosti, pracovně - právní vztahy, ekonomické, právní a daňové aspekty pracovně právních vztahů, nástup do zaměstnání, zkušební doba, rozvoj pracovníka

13.9.17 20.9.17         13.9.17 20.9.17        

KA2 Co lze vyčíst z personálního inzerátu, sestavení profesního životopisu, sestavení motivačního dopisu

4.10.17 11.10.17         4.10.17 11.10.17        

KA2 Doklady pro výběrové řízení, struktury výběrového řízení, příprava na výběrové řízení, umění komunikace při výběrovém řízení

18.10.17 25.10.17         18.10.17 25.10.17        
KA2 Finanční gramotnost rodiny a prevence zadluženosti 1.11.17 8.11.17         1.11.17 8.11.17        
KA2 Komunikační dovednosti, telefonování a jeho zásady 15.11.17 22.11.17         15.11.17 22.11.17        
                         
                         

 

Nahoru