REAGUJEME NA AKTUÁLNÍ SITUACI NA TRHU PRÁCE

Rekvalifikace pro maminky s hlídáním pro děti
hrazeno z projektu MPSV

Začátek úvodních hodin kurzu je ve středu 2. května 2018 v 14 hodin v RC Majka, Brno, Hybešova 14 a  4.5. 2018 od 13 hod. 

Přihlaste se obratem na nebo na tel. 602 3338870


                                        

 

HLEDÁME KLÍČ K VAŠEMU PROFESNÍMU ÚSPĚCHU

Sidro Consulting s.r.o. ve spolupráci s Centrem pro těhotné a rodinu Majka reaguje na aktuální poptávku na trhu práce pro Brno a okolí a nabízí pomoc ženám s dětmi 
do 15 let formou

Rekvalifikačního kurzu 

hrazeného z Operačního programu „Zaměstnanost“ v rámci vzdělávacího projektu EU „Příležitost klepe na dveře“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003051

 „Základy podnikání“

Kurz je určen pro maminky s dětmi do 15 let, které se chtějí přihlásit na pracovní pozice do týmu zabývající se personalistikou a řízením lidských zdrojů, naučit se podnikatelskému myšlení, získat základní znalosti a dovednosti podnikatele a stát jeho oporou podnikatele, nebo sami se připravit na podnikatelskou dráhu.
Cílem rekvalifikačního kurzuje získat kredit při volbě zaměstnání, ve smyslu posílení sebedůvěry ve vlastní profesní uplatnění, získat a zachovat schopnosti sebevzdělávání. V rámci výběrového řízení prokázat podnikatelské myšlení a znalosti podnikatele.

Témata kurzu tvořílegislativní rámec podnikatelské činnosti, podnikatelský plán, personalistika a řízení lidských zdrojů,  základy účetnictví a zpracování mezd, management, marketing, psychologie a komunikace, zvládání náročných situací, sebeřízení, motivace, využití projektů EU, GDPR, IT technologie a IS systémy.
Délka kurzu je 120 výukových hodin rozložených do 3 měsíců vždy ve středu 14:00 - 19:00 hod. a v pátek 13:00 - 18:00 hod. 

Do kurzu Vás můžeme přijmout na základě zaslaného životopisu s žádostí o zařazení do rekvalifikace na e-mail . Telefonické dotazy poskytujeme na čísle 602 338870. Po obdržení Vašeho životopisu Vás zašleme další informace a dáme zpětnou vazbu, zda Vás můžeme zařadit mezi posluchače.

Nahoru