Všeobecné obchodní podmínky

Před rezervací kurzu se prosím seznamte s našimi Obchodními podmínkami. Rezervací kurzu s nimi vyslovujete souhlas.

Všeobecné informace :
Internetové stránky majka-kurzy.cz je provozován firmou Mária Staňková, Tovární 185, 664 61 Rajhrad, IČO: 758 67 133, DIČ: CZ7958037758, tel.: 774 115 128 , provozovna  Majka shop Hybešova 14, 602 00 Brno, tel.774 115 018, e-mail: . Kontaktujete-li nás uvedenými způsoby, rádi Vás informujeme o možnosti rezervace kurzů, zodpovíme Vaše dotazy a přijmeme Vaše podněty.

 1.      Rezervace kurzu

Rezervace kurzu probíhá výhradně na internetových stránkách majka-kurzy.cz. O vytvořené rezervaci je zákazník informován formou emailu, který obsahuje přehled o vytvořené rezervaci. Rezervace kurzů není závazná. V případě zneužití rezervačního systému má provozovatel právo odmítnout rezervaci zákazníka, který rezervace zneužívá.

2. Stornování rezervace

Rezervaci je možné stornovat. Informace o posledním termínu stornování je vždy uvedena u přihlášky.

3. Ochrana osobních údajů

Návštěvník rezervací souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2015.

Nahoru