Ženské meditace Mohendžodáro 

                                                                                   

Mohendžodáro je moderní celostní systém rozvoje a transformace ženy, který má kořeny několik tisíc let zpátky v Indii, pracuje na mnoha úrovních – tělesné, emoční, psychické, energetické - v ženách probouzí jejich vnitřní krásu, sílu, talenty, schopnost léčení, intuice a kreativity. 

Kde:

Centrum Majka, Hybešova 14, Brno

Kdy:

Docházkový půlroční kurz, středy 17:45 – 19:45, 20.2.2019 – 12.6.2019, 15 setkání

Cena:

15 x 160 Kč = 2400 Kč

Přihlášky: 

http://evaskybova.mohendzodaro.net/kurzy

 

Co nás čeká?

- 5 krásných meditací, každá zaměřená na jiný aspekt života

- uvolnění nahromaděného napětí

- možnost sebevyjádření bez cenzury nebo kontroly někoho jiného

- naladění se na sebe a svůj vnitřní prostor, zklidnění mysli

- zlepšení vnímání svých pocitů a potřeb

- rozvinutí ženské energie

- vědomá práce s dechem

- podpora a sdílení v kruhu podobně naladěných žen

 

Všechny meditace jsou aktivní - pohybové s následnou klidovou fází. Jsou jedním ze způsobů, jak rozšiřovat vědomí, posilovat ženství, krásu, jemnost, jak kultivovat sebevyjadřovací schopnosti a podporovat zdraví. 

Meditace mají silný léčebný účinek díky muzikoterapeutické hudbě Igora Samotného, a také díky propracovanému systému jednotlivých fází (žena během meditace dělá různé umělecké projevy, spontánní prožitkový tanec, vlnění, zdravotní pohyby, pozice či cvičení, využívá relaxační polohování a další meditační techniky). Meditační fáze přináší zklidnění mysli, naladění na svůj vnitřní svět a pocity, žena má čas vnímat sama sebe, své touhy a přání, napojení na vnitřní vedení. Závěrečná fáze relaxace probíhá v tichu, klidu, se soustředěním na přítomný okamžik, dech a uvolněnost. 

 

V jednotlivých lekcích se zaměříme na různé aspekty, prožijeme následující meditace, každou 3x po sobě: 

Tvořivé dětství

Meditace pomáhá doprožívat potřeby z dětství, zvláště podporuje tvořivost, hravost a schopnost objevovat nové věci, reagovat na nové a nečekané podněty. Léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Rozvíjí talenty.  

Laskavé sebepřijetí

Meditace se zaměřuje na nejdůležitější vztah člověka, a tím je vztah k sobě samému. Pracuje se srdeční čakrou. Otevírá schopnost citového vyjádření, posiluje pocit sounáležitosti a láskyplnosti, zvyšuje schopnost vnímat jemnost, krásu a ladnost. Pomáhá odstraňovat přehnanou pozornost na hodnocení a sebedestruktivní kritiku. 

Imunitní posílení 

Meditace podporuje životní sílu a imunitu. Je vhodná jako prevence nebo dlouhodobý lék k chronickým nemocem, odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním od psychického a emocionálního napětí. Posiluje důvěru člověka k léčení a k sebeléčebným schopnostem organismu.

 Umění se prosadit

Meditace odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly Vnitřní muž. Učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe sama. Podporuje schopnost ukázat vlastní kvality, projevit je, posiluje odvahu komunikovat, dát o sobě vědět. Posiluje aktivní přístup k životu a řešení situací. Aktivuje sebedůvěru.

 Otevření se intimitě 

Meditace deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity, léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě a k sexualitě. Pomáhá vnímat sexuální projevy jako něco lidského a přirozeného. Vede pozornost ke svému tělu.

 

Eva Skýbová, mentorka ženských meditací Mohendžodáro
, 605 536 672 

Ženské meditace Mohendžodáro jsou součástí Tantra-jógy Mohendžodáro zakladatelů MUDr. Moniky Sičové a Ing. Igora Samotného.

www.mohendzodaro.cz

REZERVACE: ZDE!

Nahoru