Kurz první pomoci - děti a kojenci

Úraz se vašemu dítěti může přihodit během okamžiku. Jste připraveni reagovat, když dítěti zaskočí? Umíte správně zafixovat zlomeninu před převozem do nemocnice? Co když se stane havárie a budete muset dát první pomoc? Nezamrznete? Přijďte na kurz a naučíme vás, jak se zmobilizovat a opravdu pomoci.

Po absolvování kurzu je možné vystavit osvědčení.

Kurz je vhodný pro:

  • Rodiče dětí a to již od nejútlejšího věku dítěte.
  • Profesionály pečující o děti například ve školských nebo předškolských zařízeních.
  • Babičky a dědečky. K častým úrazům dochází právě ve chvílích, kdy o děti pečují prarodiče. Ti často nemívají domácnost přizpůsobenou dětské objevitelské povaze, ale hlavně už nemusí reagovat vždy dostatečně rychle, nebo nebezpečí včas předvídat. 
  • Pečovatelky a paní na hlídání. Pokud máte stabilní osobu, která o vaše dítě pečuje nebo jste osoba, která pečuje o děti, je tento kurz vhodný pro i pro vás.

Náplň kurzu:

Celý kurz bude zaměřen na poskytování první pomoci v běžných (městských) podmínkách a bude cílen na specifika první pomoci u dětí.

  • Kardiopulmonální resuscitece u dospělého, dítěte a kojence (výklad a nácvik na resuscitačních fantomech)
  • První pomoc pří úrazech - s praktickým nácvikem ( zastavení krvácení, ošetření zlomeniny, první pomoc při poranění kloubů a svalů, ošetření úrazu hlavy, poranění oka, krvácení z nosu, ošetření cizího tělesa v ráně, pneumotoraxu, poranění břicha, vnitřního pornění a poranění páteře).
  • Obsah lékárničky a ošetření drobných poranění
  • Praktické prověření znalostí na simulovaných případech
  • První pomoc při neúrazových akutních stavech (epileptickém záchvatu, hypoglikemickém komatu, asthmatickém záchvatu, popálenině, podchlazení, febrilních křečích a mdlobě)

Modely a živé situace:

Součástí programu budou simulace reálných situací na živých figurantech. Aby byl kurz co nejvíce přínosný budou modelové situace co nejvíce realistické. Vyzkoušíte si resuscitaci v praxi, naučíte se rychle a funkčně reagovat na nastalé situace.

délka trvání:

5 hodin (16:00 - 21:00)

Cena kurzu:

cena kurzu je 600,- Kč/osobu

V ceně kurzu jsou všechny výukové pomůcky i resuscitační modely. 

Přihlášení:

Nahoru