PhDr. Jiřina Prekopová

Dr.phil. PREKOPOVÁ Jiřina, dipl. psycholožka a psychoterapeutka. V těchto profesích se mohla uplatnit až po emigraci do Spolkové republiky Německo v r. 1970. Do té doby byla „vším“, i dělnicí v JZD, uklízečkou, telegrafistkou při ČSD, dělala náborářku pro Městské divadlo a mnohé další.

Jiřina Prekopová se narodila roku 1929 v Prostějově jako mladší ze dvou sester. Psychologii vystudovala v Olomouci, ale po studiích kvůli svým protikomunistickým názorům nesměla v oboru pracovat. Proto ke konci padesátých letech odešla do Sudet, kde tři roky učila na škole a v podstatě provozovala poradenskou činnost v terénu. I přesto, že jí bylo působení ve škole zakázáno, zde zůstala a živila se prací v zemědělství. Onemocněla tyfem a téměř zemřela - "Tehdy jsem zažila skutečný obrat. Pochopila jsem, že vzlety mého já nejsou navenek, že se uskutečňují uvnitř. V nejhlubším nitru duše jsem rozeznala svůj životní úkol. A najednou mi připadalo, jako bych o něm věděla už dávno." Vrátila se domů k rodičům a pracovala na různých místech s psychologií naprosto nesouvisejících, hodně se věnovala divadlu.

Se svým manželem - Slovákem Valentinem, jež byl jako politický vězeň patnáct let ve vězení, odkud se vrátil s těžce podlomeným zdravím - v roce 1970 opustila Českou republiku a dostala se do západního Německa. Zde vystřídala několik pracovišť. První místo jako psycholožka dostala v Německu v domě pro postižené lidi, poté pracovala s autisty v diagnostickém a terapeutickém centru ve švábském Albu. Mnoho let působila na dětské klinice Olgahospital ve Stuttgartu. K terapii pevným objetím pro autistické děti ji inspirovala M. Welch (USA) prostřednictvím nositele Nobelovy ceny etologa N. Tinbergena (Oxford). Pod jeho několikaletou supervizí a společným poznáním, že autismem vlastně trpí celá technokratická společnost, začala Jiřina Prekopová aplikovat terapii pevným objetím i na jiné poruchy citových vztahů v rodině a rozšiřuje je jako životní formu pro obnovování bezvýhradné lásky. Celostnost její metody, spočívající na základech teologie a křesťanské etiky, antropologie, psychologie, biologie a neurofyziologie obohatilo setkání s Bertem Hellingerem a s jeho učením o systemických řádech v rodině.

"Od chvíle, kdy jsem pochopila smysl svého bytí a předsevzala si pomoci lásce v rodinách, jsem hledala jen vhodné metody. Hledala jsem psychoterapii, která pomůže naplnit zázrak lásky. A tak jsem objevila terapii pevného objetí, kterou jsem převzala od americké dětské psychiatričky Marthy Welchové."
Je autorkou řady vědeckých článků a vědecko-populárních knih, z nichž některé se staly bestsellery a byly přeloženy do 23 jazyků. Česky vyšly: „Malý tyran“, „Děti jsou hosté, kteří se ptají na cestu“, „Prvorozené dítě“, „Neklidné dítě“, „Když dítě nechce spát“, „Empatie“, „Jak být dobrým rodičem“, „Nese mne řeka lásky“, „Kdybyste věděli, jak vás miluji“, „Odhalte poklad u svého dítěte“ a „Pevné objetí“. Připravuje se do tisku „Rodiče mají dělat chyby“. Jiřinčini žáci zakládají instituty a vzdělávací centra v Česku, na Slovensku, v Německu, v Rakousku, ve Španělsku, v Řecku, v Itálii, v Mexiku, ve Venezuele a v Brazílii. Dr. Jiřina Prekopová žije většinou na přednáškových cestách, cestou píše knihy, zřídka je ve svém bytě u Bodamského jezera. Jejím nejbližším spolupracovníkem se v České republice stal PhDr. Jaroslav Šturma, předseda Českomoravské psychologické společnosti. Oba jsou vlastně pokračovatelé díla Zdeňka Matějčka, s nímž je vázal filozofický souzvuk a hluboké přátelství. V současnosti ústí tyto síly do založení projektu „Pozitivní rodičovství“.

SE SVOLENÍM PŘEVZATO Z www.prekopova-pevneobjeti.cz

Nahoru